Gates Hydraulics s.r.o.

 

Gates Hydraulics s.r.o.
Dětmarovická 409/1
733 01 Karviná - Staré Město

telefon: +420 597 467 622
mail: info@gateshydraulics.cz

01. května 2018

V prosinci minulého roku probíhal v naší společnosti první certifikační audit dle normy pro automobilový průmysl IATF 16949:2016, následně jsme byli certifikováni. Tato certifikace otevírá dveře do automotive průmyslu.  

více novinek

Gates Hydraulics s.r.o. je držitelem následujících certfikátů ISO:

Certifikát ČSN EN ISO 9001

Certifikát ČSN EN ISO 14001

Certifikát ČSN OHSAS 18001

Certifikát IATF 16949

 

Politika Gates v oblasti BOZP a ochrany životního prostředí

Společnost Gates bude vést své celosvětové obchody s ohledem na zdraví, bezpečí a blaho všech svých zaměstnanců a zároveň bude respektovat životní prostředí, ve kterém Gates působí. Zavázali jsme se k dodržování všech zákonných požadavků a globálních korporátních norem.

Aktivně bojujeme za nulovou úrazovost. 

Podporujeme korporátní odpovědnost pomocí pevných etických zásad a výkonu ohleduplného k životnímu prostředí ve všech odvětvích a společenstvích, ve kterých působíme. Po celou dobu životního cyklu našich produktů a služeb se budeme snažit o minimalizaci jejich negativního vlivu na životní prostředí.

Všechny závody a organizační složky zavedou a budou náležitě udržovat systém řízení bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí k dosažení trvalého zlepšování v těchto oblastech se zaměřením na:

› Snižování úrazovosti a nemocnosti.

› Snižování produkce odpadů a emisí za pomocí ochrany zdrojů, jejich snižováním, znovu užitím a recyklací, kdekoli je to možné.

› Snižování spotřeby energií a vody s ohledem na obnovitelné zdroje energií.

› Minimalizaci dopadu vyráběných produktů na zdraví zaměstnanců, bezpečnost a životní prostředí.

› Respektování HSE aspektů při vývoji nových produktů, procesů a výstavbě nových objektů a pracovišť.

› Zlepšování povědomí a zvyšování odborných znalostí zaměstnanců v oblasti BOZP, ochrany životního prostředí, identifikace rizik, provozního řízení a podporování aktivního přístupu všech zaměstnanců.

› Systematické sdílení osvědčených postupů a vytváření komunikační sítě mezi jednotlivými závody.
Management bude pravidelně monitorovat vývoj v porovnání se schválenými cíly v oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí.

 

K úspěšné implementaci této politiky může dojít pouze za předpokladu uvědomění a spolupráce všech zaměstnanců. Každý z nás je odpovědný za dodržování zásad bezpečné práce a hlášení všech stavů, které mohou mít negativní vliv na životní prostředí. 

Zaměstnanci jsou motivování k zaujmutí aktivního postoje v oblasti managementu BOZP a k hlášení všech nebezpečných, nezdravých a životnímu prostředí nepříznivých situací a událostí.

Společnost Gates je zavázána zůstat aktivním, důvěryhodným, a sociálně odpovědným členem všech společenství, ve kterých působíme.

 

Potvrzení o zapojení naší společnosti do systému sdruženého plnění EKO-KOM a splnění povinností vyplývajících ze Zákona o obalech.

 

Politika kvality

"Naším cílem je splňovat nebo také překonávat očekávání zákazníků prostřednictvím našich výrobků, služeb a zkušeností, které předčí naši konkurenci, a neustále zvyšovat efektivitu našeho systému řízení kvality."

Quality Europe, 14. února 2013